FSG | O NÁS

FILM STUDIO GATTEO (FSG) je komplex výrobních hal, skladovacích prostor, ateliérďż˝ kanceláďż˝ských prostor, které v souďż˝asné dobďż˝ nabízíme k dlouhodobým i krátkodobým pronájmďż˝m. 

FILM STUDIO GATTEO bylo zaloďż˝eno v roce 2004 a nachází se v Hostivaďż˝i. Vzniklo z pďż˝vodní továrny, která byla pďż˝ebudována na komplex 5. filmových ateliérďż˝ se standardními technickými parametry a v souÄŤasné dobÄ› jsou všechny dlouhodobÄ› pronajaty. Nejvďż˝tší z nich byl zcela novďż˝ postavený v roce 2004, je zvukotďż˝sný, má rozlohu 800m2 a výšku 12m, takďż˝e se zde natáďż˝ejí vedle reklam, sout��ních televizních poďż˝adďż˝ ďż˝asto i celoveďż˝erní filmy. V souďż˝asnosti je dlouhodobďż˝ vyuďż˝íván firmou TOC.

Please buy an essay at our site
You can buy essay papers online at our service

 

 

Zatím poslední snímek Juraje Herze T.M.A., který byl do české distribuce uveden letos v červenci, získal dvě ceny na festivalu Horrorfest, který proběhl počátkem listopadu v Kapském městě _více
 

7.3.2009 Převzal pan režisér Juraj Herz Českého lva za dlouholetý přínos České kinematografii. _více